کلیپ آموزش پزشکی : سرطان معده و مری

از شایع ترین سرطان ها در سطح کشور سرطان معده و مری است که تاکنون دلیل و علت مشخص آن به طور کامل به اثبات نرسیده است در تحقیقاتی که در کشورهای اروپایی برای سرطان های معده و مری انجام گرفته مشخص شده است که استفاده بیش از حد غذاهایی پرچرب و فست فوت ،گوشت قرمز ، موجب مستعد کردن مبتلا به سرطان معده و مری شده است . در جوامع شهری افزایش سرطان روده بزرگ و کاهش سرطان معده و مری به علت شبیح شدن غذاهای مصرفی در کشورمان با کشورهای اروپایی است ودر جوامع روستایی سرطان های معده و مری به علت عفونت های معده بیشتر مشهود است و همچنین استفاده از غذاهایی کم سود و ترشیجات و از آب های آلوده به نیتراد و نیتریت که اگر از حد میزان بالاتر باشد زمینه مبتلا به سرطان را فراهم می کند


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x