کلیپ آموزش پزشکی : دیدن خون در ادرار

111
12 مهر 1394

اگر بیمار ذکر کند که در ادرارش خون مشاهده کرده است خیلی مهم است که خون را در قسمت ابتدایی ادرار دیده است یا خیر اگر در قسمت ابتدایی دیده شود ممکن است بیماری آن مربوط به مجرا یا تنگی مجرا باشد که عامل خونریزی شده است اگر بیماری در انتهای ادرار خون را مشاهده کرده باشد ممکن است بیماریهایی که از گردن مثانه منشا می گیرد باعث خونریزی شود و اگر تمام طول ادرار کردن بیمار خون ببنید احتمال وجود بیماریهایی مهمی مثل سرطان مثانه یا سنگ مثانه یا تو دو کلیه عامل آن می باشد . و بعضی اوقات بیماریهایی مهمی مثل سرطان مثانه یا سنگ مثانه یا تومور در کلیه عامل آن می باشد . و بعضی اوقات بیماریهای داخل کلیه هم می تواند باعث خونریزی شوند و برای تشخیص آن علائمی وجود دارد که از جنبه این علائم بیمار داشته باشند اینکه دچار تورم اندامها می شود و یا اینکه در آزمایش ادرار ممکن است پروتئین بالا دیده شود . اینها همه علائمی هستند که می تواند نشان دهد که مزد با یک بیماری داخلی کلیه مواجه است یا یک بیمار ارو لوژیک

پزشکیکلیپپزشکیآموزش

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x