کلیپ آموزش پزشکی : دیدن خون در ادرار

اگر بیمار ذکر کند که در ادرارش خون مشاهده کرده است خیلی مهم است که خون را در قسمت ابتدایی ادرار دیده است یا خیر اگر در قسمت ابتدایی دیده شود ممکن است بیماری آن مربوط به مجرا یا تنگی مجرا باشد که عامل خونریزی شده است اگر بیماری در انتهای ادرار خون را مشاهده کرده باشد ممکن است بیماریهایی که از گردن مثانه منشا می گیرد باعث خونریزی شود و اگر تمام طول ادرار کردن بیمار خون ببنید احتمال وجود بیماریهایی مهمی مثل سرطان مثانه یا سنگ مثانه یا تو دو کلیه عامل آن می باشد . و بعضی اوقات بیماریهایی مهمی مثل سرطان مثانه یا سنگ مثانه یا تومور در کلیه عامل آن می باشد . و بعضی اوقات بیماریهای داخل کلیه هم می تواند باعث خونریزی شوند و برای تشخیص آن علائمی وجود دارد که از جنبه این علائم بیمار داشته باشند اینکه دچار تورم اندامها می شود و یا اینکه در آزمایش ادرار ممکن است پروتئین بالا دیده شود . اینها همه علائمی هستند که می تواند نشان دهد که مزد با یک بیماری داخلی کلیه مواجه است یا یک بیمار ارو لوژیک


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x