کلیپ آموزش پزشکی : پیشگیری از سرطان ها

بسیاری از سرطان ها قابل پیشگیری و درمان هستند. سرطان اگر در مراحل اولیه تشخیص داده شود ، درمان آن به مراتب آسان تر خواهد بود. رعایت اصول بهداشتی ، تغذیه سالم و فعالیت بدنی مناسب باعث کاهش ابتلا به سرطان می شود. کاهش مصرف دخانیات و قطع مصرف سیگار باعث می شود ابتلا به سرطان ، 30 درصد کاهش پیدا کند.