کلیپ آموزش پزشکی : سنگ های مثانه

شایع ترین علت سنگ مثانه در مردان میانسال و کهنسال بزرگی خوش خیم پروستات است و چون ادراربه صورت کامل تخلیه نمی شود باعث ایجاد سنگ مثانه می شود. سنگ مثانه می تواند علائم زیادی را برای بیماران ایجاد کند .از جمله این علائم تحریکات انسدادی ادراری است . یعنی بیمار می تواند دچار تکرار ادرار، سوزش ادرار شود یا بیمار برای ادرارکردن چند بار از خواب بیدار می شود. علائم انسدادی ادراری مثل قطع ووصل شدن ادرار که می تواند سنگ مثانه را ایجاد کند در این حالت ادراربطور کامل از مجرا خارج نمی شود و بیمار دچار احتباس ادرارمی شود.