کلیپ آموزش پزشکی : درمان سنگ بزرگ کلیه

125
12 مهر 1394

در علوم پزشکی در چند سال اخیر در حقیقت توانسته اند از روش سالده یعنی با استفاده از یک سوراخ کوچک 120000 وارد کلیه شوند و سنگ های بزرگ کلیه را خورد کرده و در آورند . ما در ایران ، توانسته ایم روش جدیدی را به دنیا عرضه کنیم و آن این است که بیماران در وضعیت کاملا خوابیده به پشت تحت عمل جراحی ساله قرار می گیرند و در یک وضعیت آنا تو هیک ، به اندازه 1 سانتیمتر پهلوی بیمار شکافته می شود و با استفاده از اشعه ایکس و هدایت آن وارد کلیه می شوند و سنگ ها با اترژی های مختلف از جمله نوماتیک خرد کرده و سنگ را تکه تکه خارج کنند .

پزشکیکلیپآموزشپزشکی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x