کلیپ آموزش قوانین و مقررات : اصل صد و هجدهم قانون اساسی

179
12 مهر 1394

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای یک مقدمه، چهارده فصل و یکصد و هفتاد و هفت اصل می باشد. موضوع فصل نهم: قوه مجریه /مبحث اول – ریاست جمهوری و وزرا / اصل یکصد و هجدهم : مسوولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می‌کند.

آموزشیکلیپآموزشقوانینمقررات

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x