کلیپ آموزش قوانین و مقررات : نامزدی

نامزدی یک رابطه عرفی و به منظور شناخت طرف مقابل ایجاد می شود و برای هیچ یک از طرفین ایجاد تکلیف نمی نماید. و هریک از طرفین می تواند بدون توافق طرف مقابل این رابطه را پایان دهد. تهدید یکی از جرایم عمدی است که بر اساس ماده 669 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مستوجب شلاق یا حبس است.