کلیپ آموزش آشپزی : غذای محلی خنجك

طرز تهیه غذای خنجك: خنجك را درون هاون آسیاب میكنیم و بعد آن را با قروط میمالانیم و با آب قروط قاطی میكنیم و میكوبیم و صاف میكنیم و سپس در غلفچه با پیاز و سیر سرخ می كنیم و به همراه نمك و فلفل كمی هم میزنیم نباید زیاد جوش بیاید.اندكی كه گرم شد غذا آماده