کلیپ آموزش آشپزی : ماهی مید

ماهی مید از ماهی کوچک و خوشمزه خلیج فارس است که به وفور یافت می شود و شیوه های گوناگون برای صید آن موجود است و همچنین نحوه پخت آن نیز بصورت کبابی رواج دارد .اعضای تناسلی ماده و مکانیسم عمل آن در ماهی مید دارای الگوی خاص ماهیان استخوانی است. تخمدان این ماهی synchronous است زیرا تخمک‌های بالغ در یک زمان در تخمدان به طور غالب به چشم می‌خورند.