کلیپ آموزش آشپزی : پخت سمنو روستای ارگ – جوین

پخت سمنو روستای ارگ – جوین : ما اول این گندم ها را قشنگ می شوییم و بعد از این که تمیز کردیم داخل قابلمه می ریزیم و می بریم یک جای گرم می گذاریم تا جوانه بزند و بعد از اینکه جوانه زدند داخل یک سینی می ریزیم و یک دستمال خیس و تمیز روی آن می گذاریم و سپس بعد از اینکه به اندازه خاصی رسید مثل اینهایی که اینجا هستند آنها را می کوبیم و آبشان را می گیریم که برای این کار به یک کیلو گندم و دو کیلو آرد نیاز داریم و بعد از اینکه آنها را کاملاً هم زدیم داخل یک دیگ می ریزیم تا موقعی که سفت شوند و بعد داخل یک کاسه می ریزیم و می خوریم