بلوک های یونولیتی

یا پلی استایرن مدتی است كه برای ساختمان سازی و استفاده در صنایع مختلف به دلیل سبكی و كم هزینه بودن تولید و شكل دهی مناسب ، مورد توجه قرار گرفته است این محصول از پروپیان كه نوعی هیدرو كربن نفتی است در صنایع پتروشیمی تولید می گردد كیسه های حاوی پلی استا یرن كه بصورت گرانول جامد سفید و سبك می باشد وارد كارگاه شده و به قسمت پخت اولیه منتقل می گردند در مرحله بعد دانه ها توسط سیستم مكش به درون قالب اصلی ریخته می شود از این محصول ، در صنایع بسته بندی - ساخت عایق حرارتی سرد خانه ها – تونل های انجماد كانتینر های حمل مواد استفاده می كنند ویژگیهای نظیر وزن پایین - مقاومت ابعادی پایداری در برابر رطوبت - ضربه گیری خوب و قالب پذیری عالی پلی استایرن باعث می شود از این پلی مر در بسته بندی و محافظت از قطعات الكترونیك استفاده گردد نوع مرغوب پلی استا یرن یا EPS ، مقاوم در برابر آتش می باشد این ماده تا 20 دقیقه تاب مقاومت در برابر آتش را داشته و شعله ور نمی شود