نانو فناوری در صنایع غذایی

ارتباط نانو فناوری در صنایع غذایی،ارتباطی تنگا تنگی است که با گذشت زمان،مخروش کردن آن مشکل تر می شود .یکی از این موارد ایجاد غذاهایی با طعم جدید است . برای درمان بسیاری از بیماریهااز جمله دیابت لازم است رژیم غذایی خاصی مصرف شود از طرف دیگر امروزه معضلاتی مثل چاقی یا اضافه وزن گریبانگیر بخش عظیمی از جامعه حتی کودکان شده است.به همین دلیل نانو فناوری راهکارهایی را پیشنهاد میکند که از جمله آنها میشود به نانو غذاهای خوش طعمی که فرد را سیر می کند اما تاثیر پر رنگی بر اضافه وزنشان ندارد اشاره کرد و یا اینکه استفاده از نانو غذاهایی را که حاوی مواد جایگزین چربی هستند باید به فهرست خدمات نانو فناوری به صنایع غذایی اضافه کنیم.