انرژی هسته ای

امروزه بحران های اقتصادی و مسایلی نظیر محدودیت ذخایر فسیلی ، نگرانیهای زیست محیطی از دیاد جمعیت و رشد اقتصادی همگی مباحثی هستند که با گستردگی تمام فکر اندیشمندان را در یافتن راه کارهای مناسب انرژی در جهان به خود مشغول داشته اند و در این میان انرژی هسته ای از عمد ه ترین مباحث علوم و تکنولوژی هسته ای است و هم اکنون نقش عمده ای را در تامین انرژی کشورهای مختلف خصوصا کشورهای پیشرفته دارند و جمهوری اسلامی ایران بیش از سه دهه است که تحقیقات گسترده ای را در زمینه فن آوری صلح آمیز هسته ای انجام داده است از مهمترین استفاده های صلح آمیز فن آوری هسته ای که نقش مهمی در ارتقا سطح زندگی مردم داشته می توان به این موارد اشاره کرد 1- استفاده از انرژی حاصل از فرایند شکاف هسته اورانیوم در راکتور های اتمی جهت تولید برق و یا شیرین کردن آب دریا 2- استفاده از رادیو ایزوتوپ ها در پزشکی ، صنعت و کشاورزی 3- استفاده از پرتوهای ناشی از فرآیند های هسته ای در پزشکی ، صنعت و کشاوری از مهمترین استفاده صلح امیز از انرژی اتمی ساخت راکتورهای هسته ای جهت تولید برق می باشد راکتور هسته ای وسیله ای است که در آن فرایند شکاف هسته ای به طور کنترل شده انجام می گیرد و در طی این فرآیند انرژی زیادی آزاد می گردد و انرژی آزاد شده گرمای لازم را برای تولید…