نمایشگر های LCD و LED

امروزه فناوری تجهیزات چند رسانه ای به سرعت در حال رشد است بطوری که انتخاب مناسب یک وسیله ممکن است شما را با سر در گمی مواجه کند یکی از فناوری های روز نمایشگرهای LCD وled هستند نمایشگرهای LED نسل جدیدی از نمایشگرهای LCD هستند و ما امروز به تفاوت های جزیی در فناوری آنها می پردازیم ابتدا LCD مخفف عبارتی است با معنای صفحه نمایش کریستال مایع کریستال های مایع موادی هستند که به طور فیزیکی دارای خاصیت های جامد و مایع هستند در نمایشگر هایی که بر اساس فناوری کریستال مایع یا LCD طراحی می شوند نیازمند تامین نور سفید رنگ از منبع بیرونی هستند که این نور توسط لامپهای فلورسنتی صورت می گیرد دلیلش هم این است که سلول های کریستال مایع هیچ نوری از خودشان ندارند و باید نوری از منبع بیرونی به این سلول ها وارد شود تا بعد از پردازش روی آن رنگ ایجاد شود و از قسمت جلو سلول خارج شود و چشم کاربر آن را احساس کند هر سلول کامل کریستالی که در اصطلاح پیکسل خوانده می شود در واقع از از سه ریز پیکسل یا سلول ویژه تشکیل شده که تولید رنگهای سه گانه قرمز ، سبز و آبی را بعهده دارند هر سلول رنگی با کنترلی که بر روی آن انجام مب شود می تواند مقدار متغیری از نور وارد شده را فیلتر بکند و به همین دلیل هم یک سلول می تواند ترکیبی در حدود 16/7 میلیون رنگ را ایجاد کند…