زندگی نامه آیت الله بروجردی

آیت الله بروجردی متولد شهر بروجرد از توابع لرستان می باشد. آقای بروجردی پس از ورود به حوزه علمیه بروجرد و آغاز دروس حوزوی بعد از مدتی برای تکمیل معلومات ابتدا عازم اصفهان و بعد عازم نجف شد . با بهرگیری از محضر درس آیت الله آخوندی خراسانی به درجه اجتهاد نائل شد . بعد از آن به ایران مراجعت کرد و مرجع تقلید مردم بروجرد و اهالی غرب شد. بعد از مدتی به قم آمد و ساکن شهر قم شد . مرکز اسلامی هامبورگ به همت آیت الله بروجردی و با همیاری آیت الله شهید بهشتی در آلمان تاسیس شد . فصلی نوبرای تشیع در اروپا اغاز شد . پرورش شخصیت های تراز اول شیعه از جمله امام خمینی (ره) و توسعه بناهای پیرامون حرم مطهر حضرت معصومه (س) و مخالفتهای سیاسی مقایر با اسلام ، ااز فعالیت های آیت الله بروجردی است . آیت الله بروچردی در فروردین ماه 1340 وفات کرد. و در حرم مطهر حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد.