بیو گرافی خیام

به نظر بهار، فصل شکوفه ها، نود و سه روز عمر دارد. تابستان گرم هم نود و سه روز. پاییز برگریز، نود روز. و زمستان هشتاد و نه روز و دوباره بهار. به نظر ساده می آید. اما برآورد سن دقیق فصل ها نیاز به یک کار محاسباتی دقیق داشت که تقریبا هزار سال پیش، خیام از پس آن برآمد.او به دعوت دوست دیرینه اش خواجه نظام الملک طوسی، گاهشمار پریشان ایران را سامان داد و این تقویم های امروزی همان تقویم جلالی است. گاهشماری دقیق که در بیست و هشت هزار سال تنها یک روز خطا دارد.ریاضی، جبر وهندسه، پایه بسیاری از علوم پیشرفته امروزی است. خیام در تمام اینها تبحری خاص داشت. او از مفاخر بزرگ ایران است که نیوتون و پاسکال، از بخشی از شهرت کارهای او استفاده کردند.توانست تمامی اصناف معادلات را با دقت طبقه بندی بکند و این یکی از شاهکارهای حکیم عمر خیام است.اینجا موزه خیام، در دل آرامگاه حکیم عمر خیام است. این کتابها و رسالات مربوط به خیام است که گنجینه بسیار ارزشمندی را در دل خودش پنهان کرده است.دنیای ناشناخته ستارگان و کشف رازهای کائنات از آرزوهای بشر بود. این دانشمند باهوش ایران زمین توانست مدار گردش کره زمین به دور خورشید را تا شانزده رقم اعشار محاسبه کند.خیام یک رساله هم درباره نجوم نگاشت.موسیقی این نابغه ایرانی یک رساله هم در باب موسیقی…