آیت الله حیدری ایلامی

آیت الله حیدری ایلامی از مجتهدان معاصر و عضو مجلس خبرگان رهبری در سال 1304 در ایلام به دنیا آمد. وی در سازماندهی مقاومت مردم در برابر تجاوز دشمن به خاك ایران در هشت سال دوران دفاع مقدس نقش مهمی داشت . مرحوم آیت الله حیدری ایلامی نماینده حضرت امام خمینی (ره) در استان ایلام و دو دوره نماینده استان در مجلس خبرگان رهبری بود وی همگام با مردم در جبهه های جنگ حضور می یافت و فرماندهی عملیات های بزرگی چون فتح میمك را بر عهده داشت