طنز و کمدی خنده دار حسن ریوندی در شبکه جام جم - آخر خنده

ویدئوی بسیار جالب از حضور حسن ریوندی در شبکه جام جم ، در این برنامه سیاوش قاسمی نیز حضور داشت ، قسمت های بسیار متنوع و جالبی در این برنامه اجرا شد از جمله تقلید صدای عادل فردوسی پور
www.hasanreyvandi.com