دانلود ویدیوی جدیدی از کنسول بازی PlayStation 4 تحت عنوان Spot Japanese for cutting price:

ویدیو: یک ویدیوی تبلیغاتی در رابطه با کاهش قیمت پلی استیشن 4 منتشر شده است.
ناشر: Sony Computer Entertainment
سازنده: Sony Computer Entertainment
نوع: Video game console
نسل: Eighth generation era
تاریخ انتشار: November 15, 2013