تریلری جدید و تماشایی از عنوان Assassin’s Creed: Unity منتشر شد

بنابر گزارش اختصاصی سینما باکس، در جدیدترین تریلری که به تازگی از عنوان Assassin’s Creed: Unity منتشر شده است شما عزیزان شاهد صحنه هایی تماشایی از بخش co-op بازی و همچنین سازندگان در این تریلر شما را بیشتر با سیستم شخصی سازی اسلحه ها، لباس و … که نقش مهمی در این عنوان خواهد داشت آشنا خواهند کرد.