مراسم تشییع و خاکسپاری هادی نوروزی

روز جمعه 10 مهر ماه 1394 پیکر شادروان هادی نوروزی در میان انبوهی از مردم و افراد مشهور به خاک سپرده شد. روحش شاد.