خانه مصدقی شهرستان ملایر

خانه مصدقی شهرستان ملایر با قدمت 150 ساله که قدمت آن به دوره قاجاریه می رسد این بنا دارای 2 هزار و 850 متر مربع مساحت با زیربنای 470 متر مربع و 2 هزار و380متر مربع حیاط است. این ساختمان دارای 2 طبقه است که طبقه زیرین آن با طاق های ضربی و خشتی ساخته شده است. ساختمان این بنا دارای خانه های دورتادور حیاط و حوضخانه است که با معماری سنتی دارای اتاق های تو در تو، درهای اروسی رنگی وایوان بلندو ومتوالی است. حیاط این بنا دارای حوض، پیاده رو در دور حیاط و محوطه ای با معماری ایرانی و اسلامی می باشد. این بنا متعلق به محسن صدقی معروف به عبدالصمد منصوری است. خانه مصدقی ملایر در سال 1380به شماره 4691 در فهرست آثارملی ایران به ثبت رسیده است.