مجموعه بندر آباد اشکذر

مجموعه سلطان بندر آباد این مجموعه تاریخی متعلق به قرن9و8 هجری قمری واقع در روستای بندر آباد رستاق می باشد که در تاریخ23/12/1346 به شماره ثبتی 769 به ثبت فهرست آثار ملی رسیده است این بنای عظیم خشتی دارای مسجد، حسینیه، خانقاه، آب انبار ،حمام،برجهای حفاظتی،بقعه و...می باشدکه این مجموعه مدفن عده ای از مشایخ سلسله دادایی می باشد که ازجمله می توان به قبر سلطان محمود فرزند شیخ محمد دادا اشاره کرد که به همراه دوازده قبر دیگر دربقعه ضلع جنوبی حسینیه به خاک سپرده شده اندکه بر روی سنگ قبر آنها آیاتی از قرآن باخط ثلث وکوفی همراه با نقوش زیبا حکا کی شده است. ورودی اصلی بنا در ضلع شمالی واقع شده که بعد از آن به فضای هشتی وسپس به حسینیه می رسیم که در مرکز آن کلکی بنا شده است که بر روی کلک آتش روشن کرده و برای عزاداری ،روشنائی وگرم شدن از آن استفاده میشده در ضلع جنوبی حسینیه ایوانی بلند بنا شده که بر روی ستون سمت چپ آن اسامی الله، محمد وعلی با خط کوفی بنائی آجر کاری شده است که فضای گنبد خانه و بقعه در پشت ایوان واقع شده است.در ضلع غربی مسجد جامع قرار گرفته است که دارای دو شبستان میباشد زمستانه وتابستانه. شبستان تابستانه این مسجد بمانند مسجد جامع یزد دارای صحن با رواقهایی در اطراف ؛ایوانی بلند وفضای گنبدخانه می باشد . محراب…