قلعه بوینی یوغون

قلعه و منطقه باستانی بوینی یوغون(گردن کلفت)ˈ در روستای کورعباسلو شهرستان نیر استان اردبیل یکی از مهم ترین دژهای آذربایجان در دوران تاریخی و صدر اسلام و حتی بعد از آن بوده است. این قلعه هم اکنون یکی از مهم ترین سایت های باستانی ایران محسوب می شود و نشانه هایی از تمدن از چهار هزار و پانصد سال پیش از دوران مفرغ تا عصر اشکانی و دوران اسلامی در آن یافت شده است.قلعه بوینی یوغون (گردن ستبر) روی قطعات عظیم سنگ واقع شده و دیواره های سنگی که ارتفاعی حدود ۳۰۰ متر دارند قلعه را از دو جناح غیرقابل نفوذ کرده اند.از جناح های قابل نفوذ نیز که با دیوارهای از سنگ و ساروج به شکل غیرقابل نفوذ درآمده بوده اند بدلیل حوادثی از جمله طبیعی ، انسانی و جنگ جز چیزی باقی نمانده است.عمده مصالح به کار رفته در این دژ سنگ و ساروج است ، ملاط ساروج به خوبی قابلیت خود را در طول تاریخ به عنوان چسباننده سنگ ها نشان داده و برای فضاهای داخل قلعه از مصالحی چون آجر و خشت نیز استفاده شده است.برای بالا رفتن از کوه پله هایی نیز وجود دارد که حاصل تراش سنگ ها به وسیله انسان بوده و براحتی می توان از کوه مانند پله های امروزی منازل بالا رفت و البته در برخی قسمت های کوه نیز بسختی می شود عبور کرد و نیازمند مهارت های صخره نوردی است.بالای تپه عظیم سنگی نیز شش…