مقبره شوشاندخت پیربکران

مقبره شوشاندختآثار کهن یهودی در پیر بکران سکونت قوم یهود در اصفهان سابقه‌ای بس قدیمی دارد. در قرن چهارم هجری شهر اصفهان به دو بخش بزرگ بنام جی و یهودیه تقسیم می‌شده و یهودیه از آن جهت به قسمت بزرگ قدیمی شهر اطلاق می‌شده که قدیمی‌ترین مرکز یهودی نشین اصفهان در این قسمت قرار داشته است. نویسندگان قدیم از آنجمله مقدسی صاحب کتاب احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم درباره یهودیه اصفهان مطالبی نوشته‌اند، مقدسی می‌نویسد : یهودیه از لحاظ وسعت دو برابر جی بود و باین جهت یهودیه نام داشت که در زمان بخت النصر(605 تا 562 ق م) یهودیان را از بابل کوچ داده و در این مکان ساکن کرده بودند، یهودیه از حیث وسعت با همدان همسری می‌کند و بلکه بزرگترین شهر‌های ایالت جبال است، البته ری را می‌توان از این حکم مستثتی کرد، اصفهان یک مرکز تجاری بوده و از آنجا پارچه‌های ابریشمی وآرایشهای گچبری و کاشیکاری در غرفه فوقانی داخل بقعه پیر بکران آرامگاه محمدبن بکران در ضلع شمالی داخل بقعه پارچه‌های نخی به مقادیر زیاد صادر می‌کردند، زعفران و اقسام میوه‌جات در نواحی آن که وسیع‌ترین و پرآب‌ترین نقطه ایالت جبال بود بعمل می‌آمد، مقدسی گوید چون بخت النصر یهودیان را از بیت المقدس کوچانید یهودیان شهری که به سرزمین خودشان همانند باشد غیر…