کبوتر خانه چهاربرج فلاورجان

برجهای کبوترخانه درشهرستان فلاورجان بیش ازصد برج کبوتر وجود دارد. برجهای کبوترخانه معمولا استوانه ای شکل اند که درون آنها بیش از هزاران لانه کبوتر ساخته شده است. هدف از ایجاد این بناها جمع آوری فضولات این پرندگان برای کوددهی مناسب زمینهای کشاورزی در گذشته بود. این آثار عمدتا از خشت بنا شده اند جز در قسمتهای فوقانی شامل نورگیرها (منارچه ها)،پشت بام وقطاربندی آن که از آجر استفاده می شود.برجها معمولا در دوطبقه احداث می شوند.پلان وفضای داخلی برجها تودرتو با راهروهای باریک وبدنه های استوانه ای شکل مناظر زیبا وبدیعی بوجودآورده اند.بر سطح این استوانه ها لانه های بسیاری برای کبوتران ساخته شده است بر سطح نمای بیرونی برجها نوارهای سفید رنگی وجودداردکه به آنها «مثال قدی »گفته می شود اهالی منطقه براین باورند این باندهای سفیدرنگ از ورود مار به داخل برجها جلوگیری می کند. از مهمترین برجهای کبوترخانه در این شهرستان می توان به بنای چهل برج در روستای کلیسان، چهار برج، برجهای هفت قلوی اجگرد در شهر بهاران، برجهای روستای هویه اشاره کرد.کبوترخانه چهاربرج ارتفاع آن کبوتر خانه حدود 16متر وعرض حدود بیست متر می باشد