سمور آبی

سمور آبی از خانواده راسوها است. او بدنی بزرگ، استوانه ای شکل و قابل انعطاف دارد، دمش بلند و لوله ای شکل، گوش هایش کوچک و پایش کوتاه است و پرده ای در بین انگشتانش دیده میشود. چنگال های این پستاندار برای حفاری، تیز و مناسب است و دندان های تیز و بلندی برای گرفتن شکار و خرد کردن پوسته ی آن دارد. پوزه ی پهنی با سبیل های بلند و کلفت دارد و رنگ پشت بدنش قهوه ای و زیر چانه و گلویش سفید است. سمور آبی بیشتر در کنار تالاب ها و رودخانه ها زندگی می کند. او شناگر بسیار ماهری است و برای شنا کردن از دم و پاهایش استفاده می کند. غذای سمور آبی ماهی ها، خرچنگ ها، قورباغه ها، لاک پشت ها، حلزون ها و حشرات می باشد.