لک لک ها

لک لک پرنده‌ای بزرگ با پاها و گردن دراز ، منقار بلند و راست می‌باشد که آهسته به پرواز در می‌آید و درحال پرواز پاها و گردن را کشیده و اندکی رو به پایین نگه می‌دارد. آرام و کند راه می‌رود. نر و ماده هم‌شکلند. روی درخت‌ها، صخره‌ها یا ساختمان‌ها آشیانه می‌سازند. لک‌لک‌ها یک تیره از راستهٔ لک‌لک‌سانان هستند و گونه‌های مختلفی دارند.