وال

بزرگترین حیوان دنیا «وال »است. وال حیوانی خونگرم است و به بچه خود شیر می دهد. یک وال آبی بالغ ،30 متر طول و 170 تن وزن دارد که برابر با وزن 25 فیل یا 2500 انسان است. فقط وزن زبان یک وال به سنگینی یک فیل و قلب آن به اندازه ی یک اتومبیل کوچک است. جالب است بدانید که والهای آبی با این هیکل بزرگ، فقط از موجودات بسیار ریز دریاها واقیانوس ها تغذیه می کنند. والهای آبی در خلیج فارس و دریای عمان هم دیده می شوند. وال با اکسژن هوا تنفس می کند ، او ریه های بزرگی دارد وهر از مدتی به سطح آب می آ ید و مقداری هوا ذخیره می کند.