آیت الله سید عزالدین زنجانی

اینجانب، سید محمد عزالدین حسینی الموسوی می باشم . فقیه اصولی و مفسر قر آن حكیم متعله حضرت آیت الله العظمی سید عزالدین زنجانی از سلاله ی پاكان بود دیر زمانی بود كه جهاد و اجتهاد بر گِرد طایفه ی او طواف داشت و انوار حكمت و اشراق در آن بیت شریف اعتكاف یافت . او میراث بان این اصالت گشت و در دانش و فضیلت از ستارگان فروزان عصر پیش بهره های وافر برد . نام آوران چونان پدر بزرگواراش آیت الله سید محمود زنجانی ، امام خمینی ، آیت الله الله بروجردی و علامه طباطبایی،هم چنین معاشر ، هم درس و هم نفس با شخصیت هایی شد .چونان استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری پس از آن كه بر قله های دانش و معرفت جا یافت به تدریس و نگارش و وظایف اجتماعی در شهر های زنجان و مشهد پرداخت و نمایه ای از یك عالم مردمی رانمایان ساخت .دانشوری كه استاد ،طلبه ، دانشجو و عامی را جان و دل می ربود و در كمند خویش می داشت از هنگامه ی قیام امام خمینی(ره) با استاد خویش بیعت كرد و دلداده ی او شد در این پیمان به زندان و تبعید رفت و د ست از عهد نشست و تا پایان حیات وفادار انقلاب اسلامی بود و ماند . جوانان سعی كنند انقلاب را كه ودیعه ی امام است نگه دارند .انسان با دیانت ، اسلام و حقیقت ،دیانت اسلام تشیع و ایمان و ائمه اطهار و صدیقه ی طاهره (ص) از دنیا برود.این سعادتی است كه…