ملا محمد رفیع (واعظ قزوینی)

ملامحمد رفیع، مشهور به واعظ قزوینى و متخلص به واعظ از مردم صفى آباد قزوین و از نویسندگان و شاعران پر آوازه قزوین است. وى از شاگردان ملا خلیل قزوینى و واعظ مسجد جامع قزوین بوده است. دیوان واعظ داراى 8000 بیت شامل غزل، قصیده، مثنوى، رباعى مى‏باشد همچنین واعظ دارای اشعاری است که جنگ شاه عباس با ایلم خان ازبک و جنگ شاه اسماعیل صفوی با شیبک خان ازبک را به رشته نظم کشیده است. واعظ در شاعری بنا به حرفه خود بیشتر وعظ و پند فرموده ، و بویژه قصایدش غالبا در معانی مذهبی و ستایش معصومان (ع) سروده شده است. سبک اشعار واعظ را می توان بین سبک معاصرینش « وحید قزوینی » و « صائب تبریزی » دانست. وسرانجام در سال 1089 هجری قمری وفات یافته است.