آیت الله شیخ کفعمی خراسانی

آیت الله شیخ محمد کفعمی خراسانی ۱۲۸۹ش در محله‌ی عیدگاه شهر مقدس مشهد به دنیا آمد و پس از فراگیری خواندن و نوشتن به تحصیل دروس دینی روی آورد و وارد حوزه‌ی علمیه‌ی مشهد مقدس شد. در آن حوزه مقدمات دروس دینی را نزد اساتید و مدرسین دروس دینی چون: ادیب نیشابوری، ادیب ثانی، حاج محمد قوچانی و مرحوم شمس آموخت. سپس به تحصیل دوره‌ی سطح دروس دینی پرداخت و از محضر آیات شیخ کاظم دامغانی و میرزا احمد مدرس یزدی سود برد. در ۱۳۰۹ ش جهت تکمیل دروس دینی به نجف اشرف رفت و در حوزه‌ی علمیه‌ی آن شهر به تکمیل تحصیلات دینی پرداخت. در آن حوزه درس سطح را نزد آیات عظام: میرزا باقر زنجانی و سیدعلی نوری فراگرفت و سپس به تحصیل دروس خارج فقه و اصول پرداخت و از محضر آیات عظام: شیخ موسی خوانساری، میرزا ابوالحسن مشکینی، آقا ضیاءالدین عراقی و سیدابوالحسن اصفهانی بهره‌مند شد و در ۱۳۱۷ش به کشور بازگشت و در مشهد مقدس مقیم شد. دو سال بعد در ۱۳۱۹ش به درخواست جمعی از متدینان شهر زابل در استان سیستان و بلوچستان به آن شهر رفت و امور معنوی آن شهر را عهده‌دار گردید و مدت شش سال به تبلیغ و تدریس دروس دینی در آن شهر پرداخت. پس از مدتی با درخواست جمعی از متدینان شهر زاهدان به آن شهر عزیمت کرد و به تدریس دروس دینی و تبلیغ دین در آن شهر پرداخت. آیت‌الله…