خانواده سگ سانان

خانواده سگ سانان شامل 6 گونه است که روباه معمولی پر تعدادترین عضو این خانواده است. بجز جنگلهای انبوه شمال در همه جای ایران یافت می شود. رنگ آن ترکیبی است از قهوه ای و قرمز تا خاکستری و به واسطه سیاهی پشت گوش ها و سفیدی نوک دم از بقیه روباهها قابل تفکیک است. طول بدن روباه بالغ یک متر است، معمولا دو لانه با راههای ورود و خروج متفاوت دارد از خرگوشها و پرندگان و جوندگان تغذیه می کنند و بسیار برای طبیعت مفیدند. فصل جفت گیری آنها زمستان است، روباه ماده پس از 50 تا 56 روز بارداری 4 تا 8 بچه می زایند. بچه ها در 9 روز اول تولد کور هستند و کم کم چشمانشان باز می شود. توله ها در 10 ماهگی می توانند تولید مثل کنند طول عمر روباه معمولی 10 سال است. گرگ ها گاهی به شکار سگ سانان کوچکتری چون شغال و روباه دست درازی می کنند و روباه سعی در دور کردن طعمه خود از گرگ ها دارد. گرگ ها دید بسیار قوی و قدرت بویایی شان 10 تا 70 برابر انسان است. ارتفاع گرگها از شانه 47 تا 78 سانتی متر و وزن آنها 25 تا 32 کیلوگرم است. گرگ ها مبصر این طبیعت شلوغند و با شکار جوندگان و پستانداران به تعادل گونه ها نظم می دهند.