افعی ها

بزرگترین و معروفترین افعی ایران است گرزه مار مشهور است . فراوانترین مار سمی 70 قله است که زهر آن کشندگی بالایی دارد.لای سنگ ها و بوته ها و علفزارها لانه می سازد. گردن مشخص و سری مثلثی شکل باپولک های ریز دارد. پوزه گرد و مردمک چشم عمودی آن مشخصه بارز افعی هاست. گرزه مار جوندگان و پرندگان کوچک را شکار می کند.از نظر بالینی زهر افعی ها موثر در خون است . رنگ های متنوع و حرکت کند دارند و تخم گذار است و بچه هایش بصورت جنین زنده در تخم هستند. افعی البرزی از مارهای سمی 70 قله است و مقدار سم آن بطور متوسط 2 میلی گرم است که بسیار کمتر از مقدار زهر گرزه مار است. درصورت گزش افعی های خطرناک چند ساعتی فرصت باقی است تا از طریق سرم درمانی زهر افعی از در بدن از بین برود