قوچ ها

قوچ ها در راسته زوج سمان و خانواده گاوسانان قرار می گیرند. معمولا به صورت اجتماعی زندگی می کنند.از اجداد گوسفند اهلی محسوب می شوند. این گوسفندان دارای موی بدن نسبتا کوتاه هستند. وزن آنها معمولا بین 55 تا 75 کیلوگرم است و شاخشان به طرفین خم شده است. قوچ ها اصولا در مناطق کوهستانی زندگی می کنند. در اواخر پائیز جفت گیری می کنند طول دوره بارداریشان به اندازه گوسفندان اهلی است و در اواسط بهار گاهی 1 تا 2 بره می زایند. شاخ آنها ساده و بدون شاخک و به صورت توخالی است که یک قسمت از جمجمه در میان این قسمت توخالی جای می گیرد.