آگامای قفقاز

280
11 مهر 1394

فراوان و بزرگترین سوسمار هفتاد قله است. همچون سایر خزندگان آگاماها نیز اکتوترم هستند و انرژی آغازین خود را هر روز از آفتاب می گیرند گونه های این خانواده قادرند رنگ خود را به سرعت تغییر دهند و با محیط استسار شوند آگاما ها حشره خوار و گاهی گیاه خوار ندو تخمگذار هستند و 15 گونه در ایران دارند اگاماها هنگام تنگنا خود را به مردن می زنند .و کاملا بی جان می نمایند تا از خطر در امان مانند


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x