طبیعت گلستان

استان گلستان با داشتن مناطق وشهرستانهای زیبا هرساله توریست های داخلی وخارجی زیادی را به خود جذب می کند. مراکز دیدنی استان گلستان به دلیل آب و هوا، پوشش گیاهی و پارک های طبیعی زیبایی، مانند پارک ملی گلستان، از مرکزهای مهم گردشگری ایران به شمار می آید.