سفالینه اصفهان

357
11 مهر 1394

سفالگری قدیمی ترین صنعتی است که به دست بشر به وجود آمده است که زاد گاه آ ن شهر کاشان است .سفالینه های به دست آمده از تپه های سیلک کاشان حاکی از قدمت این هنر در کاشان می باشد .به محصولاتی که با استفاده از گل رس وچرخ سفالگری ساخته وسپس پخته می شود .


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x