گردنه ته ته اورامان

اورامان یا هورامان تخت شهری در بخش اورامان شهرستان سروآباد در استان کردستان ایران است.این شهر در دره ای شرقی- غربی و در شیب تندی روبه روی کوه «تخت» واقع شده است. خانه های شهر به طور کلی از سنگ و اغلب به صورت خشکه چین و به صورت پلکانی ساخته شده است که به همین دلیل آن را «هزار ماسوله» نیز می نامند.