شکوفه های انار

شهرستان جَم یکی از شهرستان های جنوب ایران است که در استان بوشهر جا دارد و مرکز آن نیز شهر جم است.این شهرستان از شرق و شمال شرقی به استان فارس، از جنوب و جنوب غربی به شهرستان کنگان و از شمال به شهرستان دشتی و شمال غربی شهرستان دیر محدود می شود...