جوراب بازی (پشت صحنه وارثان)

اینجا پشت صحنه وارثان هستش وسط بازی مین هو خنده اش میگیره بعد مامان چا اونسانگ مادر زن آینده اش هم از خجالتش در میاد ماشاالله اش باشه چه دقیق پرت می کنه خخخخخ میزنه تو خال خخخخخخ