گورستان انگلیسی ها

ین قبرستان باقی مانده محل زندگی شماری از انگلیسی ها در زمان فتحعلی شاه است. از این مكان كه در ۱۳۵ كیلومتری شهر قشم در بندر باسعیدو قرار دارد و تنها قبر شماری از ماموران دولت انگلیس، دكل دیدبانی و قلعه كوچك ساحلی، اسکله سنگی و توپ باقی مانده است. از جمله موارد دیدنى این قبرستان علاوه بر سنگ گورهاى قدیمى و شکسته، وجود یک ستون یادبود در آن است که همچنان تا به امروز به یادگار مانده است.