صمیمیت کیم وو بین و لی مین هو (حاشیه مراسم sbs)

این اتفاق تو حاشیه جشنواره شبکه اس بی اس سال ۲۰۱۳افتاده
صورت مین هو رو ببینین چقدر باحاله من که کمتر مین هویی رو این شکلی دیدم خیلیییییی
عند رفاقت این پسراست ها
بعد داشته باشین که در واقع کیم وو بین یک سال از مین هو کوچیکتر و بهش میگه هیونک ولی در واقعیت و در ابعاد انگار برعکسه صورت وو بین بزرگتره اما صورت مین هو نمکش بیشتره الهههههههههههییییییییی