لکنت زبان لی مین هو (پشت صحنه وارثان)

خوب اینجا پشت صحنه وارثان تو قسمت آمریکا هستش بچم زبونش میگیره طفلی فک کن مین هویی که زبون خودشون رو نمیتونه بحرفه چه توقعی دارین زبون انگلیسی و ژاپنی و چینی بحرفه خخخخخخخخخ
یعنی ببین دو روز رفت آمریکا زبون خودشو یادش رفت وای به روزی که کلا بره خخخخخ خدا دیده و نداده والا