معماری شهر یزد

یزد اولین شهر خشتی و دومین شهر تاریخی جهان بعد از شهر ونیز ایتالیاست. استان یزد از سرزمینهای کهن و تاریخی ایران زمین است.مشخص ترین وجهه شهر معماری خاص کویری آن است. بادگیرها، مناره ها و گنبدها مشخص ترین جنبه ظاهری معماری شهر است. در این معماری از بادگیر برای گرفتن جریان باد و خنک کردن فضای ساختمان به کار می رفته است.