عمارت تاریخی داروغه

خانه تاریخی «داروغه» در مشهد در راسته حوض مسگران و راسته بهادرخان شهید سالاری مقدم، کوچه یوسف خان، این روزها در حال مرمت است. هرچند اطلاعات چندانی از زمان ساخت این بنای تاریخی در دست نیست، اما با توجه به اظهارنظر ریش سفیدان محلی، این خانه حدود ۱۱۰ سال پیش توسط معماران و بناهای روس به دستور شخصی که اواخر دوره قاجار داروغه مشهد بوده، ساخته شده است.