ملی شدن کباب بناب

شهرستان ۱۴۰ هزار نفری بناب در ۱۲۰ کیلومتری جنوب تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی واقع شده و هر روز پذیرای تعداد زیادی از هموطنان ساکن در سایر نقاط کشور و همچنین گردشگران و مسافران برای صرف غذای لذیذ مخصوص این شهرستان یعنی «کباب بناب» است. در این شهرستان که یکی از شهرهای مهاجرپذیر استان است، هم اکنون بیش از یک هزار نفر به طور مستقیم در شغل کباب پزی اشتغال دارند.