دریاچه اوان قزوین

دریاچه اوان در استان قزوین و در منطقه معروف الموت قرار دارد.این دریاچه که بیش از هفتاد هزار متر مربع مساحت دارد، در ارتفاع هزار و هشتصد و پانزده متری از سطح دریا واقع شده است. طول آن در طویل ترین قسمت ۳۲۵ متر و عرض آن ۲۷۵ متر می باشد.