عکسهای تبلیغ جدید لی مین هو

خوب این عکسها دو روزه منتشر شده و برای تبلیغ شکلات برند فریرو هست هنو خود ویدیوش بیرون نیومده
این میکس رو خودم ساختم تو نماشا جوش جوش آپیدم شرمنده اینجا جوشیده دیگه خخخخ
از این به بعد اخبار داغ رو هم این طرف میذارم
پس همراهیم کنید ممنوونم