پشت و رو کردن لی مین هو

614
11 مهر 1394

این کنسرت buring up هست تو ۲۰۱۴ آقا ما از آخر نفهمیدیم این مین هویی جان با تماشا چیا قهره با ما آشته یا ما قهره با اونا آشتی؟!؟
حالا این که خوبه از آخر نفهمیدیم تماشا چیا کدوم ورن اون طرفن یا این طرفن حالا بازم اینا خوبه ما اصلا نفهمیدیم این پشت و رو میکنی چرا؟!؟!
کسی فهمید بگه بیزحمت

فیلملی مین هولی مینهوکنسرت لی مین هوکنسرت کره ایکره ای

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x